Beregn Strøsand 2-8 mm

Angi mål i centimeter for å beregne ønsket mengde StrøSingel i kubikkmeter og tonn. Densiteten til Strøsand 2-8 mm: 1,50 t/m³ (0,7 m³/t). Start mengdeberegning nå:
 
A: Høyde cm
B: Bredde cm
C: Lengde cm
   
Resultat
Mengde 1,00
Beregnet vekt (tonn) 1,50 tonn
Vekt +15% kompresjon 1,73 tonn
Priser Strøsand 2-8 mm
Bestill Strøsand 2-8 mm

Endre Produkt

Regn ut ditt mengdebehov for StrøSingel her
Velg produkt for å starte beregning

 
Tel.: 377 15 053